Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Szemy

Pages: [1] 2 3
1
Sziasztok!

Légy szíves ha tudtok adjatok választ az alábbi kérdésekre...

Nem tudom a 4.0-ában javították-e de az előző verziók nem voltak képesek magyar windows szerver migrálására az ékezetes karakterek miatt (joggal kérdezitek ki az az idióta aki magyar nyelvű szervert használ .. de sok esetben nem én/mi telepítjük ezeket nem választható)

Exchange kiváltása és MAPI támogatás
Valóban működik a legfrissebb outlook verziókkal is viszont ha task-ok hoz érünk vagy a naptár bejegyzésekhez ill. azok megosztásához outlook-al nálunk az előző verziók ontották a hibákat ...
(A hivatalos support-ól azt a választ kaptuk a hibáinkkal kapcsolatosan hogy nem magyar környezetbe készült a Zentyal ...hát ... köszönjük ... Pedig szerettünk volna előfizetni de ezekkel a feltételekkel már nem biztos)

Szeretem a Zentyalt több cégnél is használom, viszont ezek komoly hibák ...
ZeCA vizsgával rendelkezem ... Így bízom benne nem én rontottam el valamit, nem beszélve arról többen panaszkodtak ugyan ezekre a hibákra ..

2
Magyar / Zentyal 3.5 User password change
« on: September 01, 2014, 10:40:36 am »
Sziasztok,

Valaki tudna nekem segíteni hogy tudnám megoldani a jelszó cserét a régi User corner-hez hasonlóan? web-es felületről
jelenleg találtam egy scriptet de az alábbi hiba üzenetet kapom ..
Code: [Select]
#!/usr/bin/perl
############################################################################
# Simple CGI script that uses smbpasswd to allow a user to change their
# password on a Windows domain controller.
#
# Written 2013-03-02 by Lester Hightower
############################################################################

use strict;
use CGI qw(:standard);
use IPC::Open3;
use Symbol 'gensym';

my $DOM_CONTROLLER = '127.0.0.1';
my $EXE_SMBPASSWD = '/usr/bin/smbpasswd';

my $q = CGI->new;
if (uc($q->request_method()) eq 'POST') {
  try_change_passwd($q);
} else {
  send_change_form($q);
}

exit;

############################################################################
############################################################################
############################################################################

sub send_change_form($) {
  my $q=shift @_;
  print $q->header('text/html');
  my @form_elements = (
        { 'name' => 'Username', 'html' =>
    textfield(-name=>'username', -value=>'',-size=>20,-maxlength=>80)
        },
        { 'name' => 'Current Password', 'html' =>
    password_field(-name=>'old_passwd', -value=>'',-size=>20,-maxlength=>80),
        },
        { 'name' => 'New Password', 'html' =>
    password_field(-name=>'new_passwd', -value=>'',-size=>20,-maxlength=>80),
        },
        { 'name' => 'Retype new password', 'html' =>
    password_field(-name=>'new_passwd2', -value=>'',-size=>20,-maxlength=>80),
        },
        );
  print
    "<html>\n" .
    "<head><title>Change Password</title></head>\n" .
    "<body>\n" .
    start_form(-method=>'POST') .
    "<table>\n" .
    make_form_table_fields($q, \@form_elements) .
    "<tr><td colspan=2 align=right>" .
        submit(-name=>'btn_chpasswd', -value=>'Change Password') .
        "</td></tr>\n" .
    "</table>\n" .
    end_form .
    "</body>\n" .
    "</html>\n";

  return;
}
sub make_form_table_fields($$) {
  my $q=shift @_;
  my $form_elements=shift @_;

  my $t='';
  foreach my $fe (@{$form_elements}) {
    my $name=$fe->{name};
    my $html=$fe->{html};
    $t.="<tr><td align=right>$name</td><td>$html</td></tr>\n";
  }
  return $t;
}


############################################################################

sub try_change_passwd($) {
  my $q=shift @_;
  print $q->header('text/html');

  my $username = $q->param('username');
  my $old_passwd = $q->param('old_passwd');
  my $new_passwd = $q->param('new_passwd');
  my $new_passwd2 = $q->param('new_passwd2');

  if ($username !~ m/^[a-z._0-9]+$/i) {
    print "Invalid username\n";
    return;
  }
  if (length($new_passwd) < 1) {
    print "New password cannot be blank.\n";
    return;
  }
  if ($new_passwd ne $new_passwd2) {
    print "Mismatch in new password verification.\n";
    return;
  }

  my($wtr, $rdr, $err);
  $err = gensym;
  my @cmd=($EXE_SMBPASSWD,'-D 0','-s','-U',$username);
  #warn "LHHD: running - " . join(" ", @cmd) . "\n";
  my $pid = open3($wtr, $rdr, $err, @cmd);
  print $wtr "$old_passwd\n$new_passwd\n$new_passwd2\n";
  waitpid( $pid, 0 );
  my $child_exit_status = $? >> 8;

  if ($child_exit_status == 0) {
    print "Password changed successfully.";
  } else {
    my $stdout=<$rdr>;
    my $stderr=<$err>;
    my $errmsg=$stdout;
    if (length($errmsg)) { $errmsg .= "\n-\n"; }
    $errmsg .= $stderr;
    print "Password change was not successful:<pre>$errmsg</pre>\n";
  }
  return;
}

err:
 Password change was not successful:

Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it

testparm rendesen le fut minden OK

3
Installation and Upgrades / Re: 3.5: User Password Change [SOLVED]
« on: September 01, 2014, 10:32:55 am »
Hi
Nice but my problem ...
Password change was not successful:

Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it

testparm output all OK..
please help

4
Magyar / Re: SOGo felületről a megosztott mappák nem mennek
« on: April 15, 2014, 10:07:55 am »
Ezt találtam nekem működik!!! :)

Hallo,

I solved the problem myself...
A good place for reading is the dovecot wiki especially the part with imap acl :-)

At first I had to realize that all the stuff in /etc/dovecot/conf.d is not active . All changes have to made in the dovecot template.

With my config I'm able to set the imap acl's via SOGo, Kmail, Thunderbird (more clients I didn't checked).

I cant't understand why this behaviour of dovecot is not configured by default because of it's absolutely necessary for SOGo!!!!

My dovecot.conf.mas looks now as following:

Code: [Select]
<%args>
    $uid
    $gid

    $openchange
    %protocols

    $firstValidUid
    $firstValidGid
    $mailboxesDir
    $postmasterAddress

    $antispamPlugin

    $keytabPath
    $gssapiHostname
</%args>
<%init>
# sieve dir is also hoem directory for compability
# with previous versions of this module
my $sieveDir = "$mailboxesDir/sieve";
my @protocolsReduced;
if ($protocols{pop3} or $protocols{pop3s}) {
    push @protocolsReduced, 'pop3';
}
if ($openchange or $protocols{imap} or $protocols{imaps}) {
    push @protocolsReduced, 'imap';
}
if ($protocols{managesieve}) {
    push @protocolsReduced, 'sieve';
}
</%init>
# Generated by Zentyal

% if (@protocolsReduced) {
protocols = <% "@protocolsReduced" %>
% } else {
protocols = none
% }

##
## Authentication processes
##

auth_mechanisms = gssapi plain
auth_krb5_keytab = <% $keytabPath %>
auth_gssapi_hostname = <% $gssapiHostname %>
auth_debug = no
auth_verbose = no

service auth {
  executable = /usr/lib/dovecot/auth
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    group = postfix
    mode = 0660
    user = postfix
  }
  unix_listener auth-master {
    group = ebox
    mode = 0600
    user = ebox
  }
  user = dovecot
}

userdb {
    driver = ldap
    args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf
}

passdb {
    driver = ldap
    args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf
}

% if ($openchange) {
passdb {
    driver = sql
    args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf
}
% }

disable_plaintext_auth = yes

##
## Logging
##

log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "

##
## SSL settings
##

ssl = yes
ssl_cert =</etc/dovecot/ssl/dovecot.pem
ssl_key =</etc/dovecot/ssl/dovecot.pem

verbose_ssl = no

##
## Login processes
##

##
## Mailbox locations and namespaces
##

mail_uid=<% $uid %>
mail_gid=<% $gid %>

##
## Mail processes
##

mail_debug = no

first_valid_uid = <% $firstValidUid %>
first_valid_gid = <% $firstValidGid %>

##
## Mailbox handling optimizations
##

##
## Maildir-specific settings
##
mail_location = maildir:<% $mailboxesDir %>/%$
mail_home     = <% $sieveDir %>/%d/%u

# When creating any namespaces, you must also have a private namespace:
namespace {
  type = private
  separator = /
  prefix =
  #location defaults to mail_location.
  inbox = yes
  subscriptions = yes
}

namespace {
  type = shared
  separator = /
  prefix = shared/%%u/
  location =  maildir:<% $mailboxesDir %>/%%d/%%n:INDEX=<% $mailboxesDir %>/%d/%n/Shared/%%u
  subscriptions = no
  list = children
}
##
## mbox-specific settings
##

##
## dbox-specific settings
##
% if ($openchange or $protocols{'imap'} or $protocols{'imaps'}) {
   <& .imap,
      openchange => $openchange,
      imap => $protocols{'imap'},
      imaps => $protocols{'imaps'},
      antispamPlugin => $antispamPlugin,
   &>
% }

% if ($protocols{'pop3'} or $protocols{'pop3s'}) {
   <& .pop3,
      pop3 => $protocols{'pop3'},
      pop3s => $protocols{'pop3s'},
   &>
% }

<& .managesieve,
   enabled => $protocols{'managesieve'}
&>


##
## LDA specific settings
##
protocol lda {
  # Address to use when sending rejection mails.
  postmaster_address = <% $postmasterAddress %>

  # UNIX socket path to master authentication server to find users.
  auth_socket_path = /var/run/dovecot/auth-master

  # Enabling Sieve plugin for server-side mail filtering and quota for quota
  # support
  mail_plugins = sieve quota
}

##
## Dictionary server settings
##
dict {
  #quota = mysql:/etc/dovecot/dovecot-dict-quota.conf
  #expire = db:/var/lib/dovecot/expire.db
}

##
## Plugin settings
##
plugin {
  quota = maildir:User quota
  quota_rule = *:storage=0

  sieve = <% $sieveDir %>/%d/%u/sieve-script
  sieve_global_path = <% $sieveDir %>/default.sieve
  sieve_storage = <% $sieveDir %>/%d/%u
  sieve_dir     = <% $sieveDir %>/%d/%u

  autocreate = Trash
  autocreate2 = Spam
  autocreate3 = Sent
  autocreate4 = Drafts
  autosubscribe = Trash
  autosubscribe2 = Spam
  autosubscribe3 = Sent
  autosubscribe4 = Drafts

% if ($antispamPlugin->{enabled} ) {
  <& .antispamPlugin, %{ $antispamPlugin } &>
% }
}

!include_try /etc/dovecot/extra.conf

<%def .imap>
<%args>
$openchange
$imap
$imaps
$antispamPlugin
</%args>
<%init>
my $imapAddress = $imap ? '*' : '127.0.0.1';
my $imapPort = ($imap or $openchange) ? 143: 0;
my $imapsAddress = $imaps ? '*' : '127.0.0.1';
my $imapsPort = ($imaps or $openchange) ? 993: 0;
my @imapPlugins = qw(quota imap_quota autocreate);
push @imapPlugins, 'antispam' if $antispamPlugin->{enabled};
</%init>
##
## IMAP specific settings
##
service imap-login {
  inet_listener imap {
    address = <% $imapAddress %>
    port = <% $imapPort %>
  }
  inet_listener imaps {
    address = <% $imapsAddress %>
    port = <% $imapsPort %>
  }
}

service imap {
}

protocol imap {
  mail_plugins = <% "@imapPlugins" %> acl imap_acl
}

plugin {
  acl = vfile
}

plugin {
   acl_shared_dict = file:/var/vmail/%d/shared-mailboxes.db
}

</%def>


<%def .pop3>
<%args>
$pop3
$pop3s
</%args>
<%init>
my $pop3Port = $pop3 ? 110: 0;
my $pop3sPort = $pop3s ? 995: 0;
</%init>
service pop3-login {
  inet_listener pop3 {
    port = <% $pop3Port %>
  }
  inet_listener pop3s {
    port = <% $pop3sPort %>
  }
}

service pop3 {
}

protocol pop3 {
  mail_plugins = quota
}
</%def>

<%def .antispamPlugin>
<%args>
$enabled
$mailtrain
$args
$spamArgs
$hamArgs
</%args>
antispam_mail_tmpdir = /tmp
antispam_mail_spam =<% $spamArgs %>
antispam_mail_notspam =<% $hamArgs %>
antispam_mail_sendmail = <% $mailtrain %>
antispam_mail_sendmail_args = <% $args %>
</%def>

<%def .managesieve >
<%args>
$enabled
</%args>
<%init>
my $port = $enabled ? 4190 : 0;
</%init>
##
## ManageSieve specific settings
##

service managesieve-login {
  inet_listener sieve {
    port = <% $port %>
  }
}

service managesieve {
}

protocol sieve {
}
</%def>

5
Installation and Upgrades / SOGo ACL's
« on: April 15, 2014, 10:01:57 am »
Hallo,

I solved the problem myself...
A good place for reading is the dovecot wiki especially the part with imap acl :-)

At first I had to realize that all the stuff in /etc/dovecot/conf.d is not active . All changes have to made in the dovecot template.

With my config I'm able to set the imap acl's via SOGo, Kmail, Thunderbird (more clients I didn't checked).

I cant't understand why this behaviour of dovecot is not configured by default because of it's absolutely necessary for SOGo!!!!

My dovecot.conf.mas looks now as following:

Code: [Select]
<%args>
    $uid
    $gid

    $openchange
    %protocols

    $firstValidUid
    $firstValidGid
    $mailboxesDir
    $postmasterAddress

    $antispamPlugin

    $keytabPath
    $gssapiHostname
</%args>
<%init>
# sieve dir is also hoem directory for compability
# with previous versions of this module
my $sieveDir = "$mailboxesDir/sieve";
my @protocolsReduced;
if ($protocols{pop3} or $protocols{pop3s}) {
    push @protocolsReduced, 'pop3';
}
if ($openchange or $protocols{imap} or $protocols{imaps}) {
    push @protocolsReduced, 'imap';
}
if ($protocols{managesieve}) {
    push @protocolsReduced, 'sieve';
}
</%init>
# Generated by Zentyal

% if (@protocolsReduced) {
protocols = <% "@protocolsReduced" %>
% } else {
protocols = none
% }

##
## Authentication processes
##

auth_mechanisms = gssapi plain
auth_krb5_keytab = <% $keytabPath %>
auth_gssapi_hostname = <% $gssapiHostname %>
auth_debug = no
auth_verbose = no

service auth {
  executable = /usr/lib/dovecot/auth
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    group = postfix
    mode = 0660
    user = postfix
  }
  unix_listener auth-master {
    group = ebox
    mode = 0600
    user = ebox
  }
  user = dovecot
}

userdb {
    driver = ldap
    args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf
}

passdb {
    driver = ldap
    args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf
}

% if ($openchange) {
passdb {
    driver = sql
    args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf
}
% }

disable_plaintext_auth = yes

##
## Logging
##

log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "

##
## SSL settings
##

ssl = yes
ssl_cert =</etc/dovecot/ssl/dovecot.pem
ssl_key =</etc/dovecot/ssl/dovecot.pem

verbose_ssl = no

##
## Login processes
##

##
## Mailbox locations and namespaces
##

mail_uid=<% $uid %>
mail_gid=<% $gid %>

##
## Mail processes
##

mail_debug = no

first_valid_uid = <% $firstValidUid %>
first_valid_gid = <% $firstValidGid %>

##
## Mailbox handling optimizations
##

##
## Maildir-specific settings
##
mail_location = maildir:<% $mailboxesDir %>/%$
mail_home     = <% $sieveDir %>/%d/%u

# When creating any namespaces, you must also have a private namespace:
namespace {
  type = private
  separator = /
  prefix =
  #location defaults to mail_location.
  inbox = yes
  subscriptions = yes
}

namespace {
  type = shared
  separator = /
  prefix = shared/%%u/
  location =  maildir:<% $mailboxesDir %>/%%d/%%n:INDEX=<% $mailboxesDir %>/%d/%n/Shared/%%u
  subscriptions = no
  list = children
}
##
## mbox-specific settings
##

##
## dbox-specific settings
##
% if ($openchange or $protocols{'imap'} or $protocols{'imaps'}) {
   <& .imap,
      openchange => $openchange,
      imap => $protocols{'imap'},
      imaps => $protocols{'imaps'},
      antispamPlugin => $antispamPlugin,
   &>
% }

% if ($protocols{'pop3'} or $protocols{'pop3s'}) {
   <& .pop3,
      pop3 => $protocols{'pop3'},
      pop3s => $protocols{'pop3s'},
   &>
% }

<& .managesieve,
   enabled => $protocols{'managesieve'}
&>


##
## LDA specific settings
##
protocol lda {
  # Address to use when sending rejection mails.
  postmaster_address = <% $postmasterAddress %>

  # UNIX socket path to master authentication server to find users.
  auth_socket_path = /var/run/dovecot/auth-master

  # Enabling Sieve plugin for server-side mail filtering and quota for quota
  # support
  mail_plugins = sieve quota
}

##
## Dictionary server settings
##
dict {
  #quota = mysql:/etc/dovecot/dovecot-dict-quota.conf
  #expire = db:/var/lib/dovecot/expire.db
}

##
## Plugin settings
##
plugin {
  quota = maildir:User quota
  quota_rule = *:storage=0

  sieve = <% $sieveDir %>/%d/%u/sieve-script
  sieve_global_path = <% $sieveDir %>/default.sieve
  sieve_storage = <% $sieveDir %>/%d/%u
  sieve_dir     = <% $sieveDir %>/%d/%u

  autocreate = Trash
  autocreate2 = Spam
  autocreate3 = Sent
  autocreate4 = Drafts
  autosubscribe = Trash
  autosubscribe2 = Spam
  autosubscribe3 = Sent
  autosubscribe4 = Drafts

% if ($antispamPlugin->{enabled} ) {
  <& .antispamPlugin, %{ $antispamPlugin } &>
% }
}

!include_try /etc/dovecot/extra.conf

<%def .imap>
<%args>
$openchange
$imap
$imaps
$antispamPlugin
</%args>
<%init>
my $imapAddress = $imap ? '*' : '127.0.0.1';
my $imapPort = ($imap or $openchange) ? 143: 0;
my $imapsAddress = $imaps ? '*' : '127.0.0.1';
my $imapsPort = ($imaps or $openchange) ? 993: 0;
my @imapPlugins = qw(quota imap_quota autocreate);
push @imapPlugins, 'antispam' if $antispamPlugin->{enabled};
</%init>
##
## IMAP specific settings
##
service imap-login {
  inet_listener imap {
    address = <% $imapAddress %>
    port = <% $imapPort %>
  }
  inet_listener imaps {
    address = <% $imapsAddress %>
    port = <% $imapsPort %>
  }
}

service imap {
}

protocol imap {
  mail_plugins = <% "@imapPlugins" %> acl imap_acl
}

plugin {
  acl = vfile
}

plugin {
   acl_shared_dict = file:/var/vmail/%d/shared-mailboxes.db
}

</%def>


<%def .pop3>
<%args>
$pop3
$pop3s
</%args>
<%init>
my $pop3Port = $pop3 ? 110: 0;
my $pop3sPort = $pop3s ? 995: 0;
</%init>
service pop3-login {
  inet_listener pop3 {
    port = <% $pop3Port %>
  }
  inet_listener pop3s {
    port = <% $pop3sPort %>
  }
}

service pop3 {
}

protocol pop3 {
  mail_plugins = quota
}
</%def>

<%def .antispamPlugin>
<%args>
$enabled
$mailtrain
$args
$spamArgs
$hamArgs
</%args>
antispam_mail_tmpdir = /tmp
antispam_mail_spam =<% $spamArgs %>
antispam_mail_notspam =<% $hamArgs %>
antispam_mail_sendmail = <% $mailtrain %>
antispam_mail_sendmail_args = <% $args %>
</%def>

<%def .managesieve >
<%args>
$enabled
</%args>
<%init>
my $port = $enabled ? 4190 : 0;
</%init>
##
## ManageSieve specific settings
##

service managesieve-login {
  inet_listener sieve {
    port = <% $port %>
  }
}

service managesieve {
}

protocol sieve {
}
</%def>

6
Magyar / Re: Zentyal 3.4 Zarafa -> Opencchange Migráció
« on: April 10, 2014, 04:23:51 pm »
bump

7
Magyar / Re: SOGo felületről a megosztott mappák nem mennek
« on: April 10, 2014, 04:23:24 pm »
Ez érdekes mert a webmail fel van készítve mappák jogosultság kezelésére valaki okos megtudná mondani hogy mikorra várható ??

8
Magyar / Zentyal 3.4 Zarafa -> Opencchange Migráció
« on: April 02, 2014, 01:37:16 am »
Sziasztok,

régi zarafa szerverről migráltatok már OpenChange-re mi a legbiztosabb és legpraktikusabb módja ???

9
Magyar / Re: Zentyal 3.0.14 PDC felhasználó és csoport probléma
« on: March 05, 2013, 09:58:38 am »
Logok mit mondanak ?
nekem volt ilyen gondom mikor config fájlba a Saját könyvtárak ékezeteibe kötött bele egy stubs/samba/smb.conf megoldotta a dolgot.

10
Magyar / Re: File Sharing and Domain Services3.0.11 Probléma
« on: February 15, 2013, 08:58:41 pm »
akinek hasonló problémája lenne .. úgy tűnik az enyém megoldódott.. a következő kép
 
Code: [Select]
mkdir -p /etc/zentyal/stubs/samba/
cp /usr/share/zentyal/stubs/samba/smb.conf.mas /etc/zentyal/stubs/samba/

11
Magyar / Re: File Sharing and Domain Services3.0.11 Probléma
« on: February 12, 2013, 02:57:15 pm »
Ismét ugyan ez a probléma
Code: [Select]
[2013/02/12 14:56:33.877390,  3] ../source3/smbd/service.c:891(make_connection_snum)
  szemy-pc (ipv4:192.168.100.22:60631) connect to service IPC$ initially as user admin (uid=51110, gid=1901) (pid 20545)
[2013/02/12 14:56:33.878241,  3] ../source3/locking/share_mode_lock.c:408(fetch_share_mode_unlocked)
  Could not fetch share entry
[2013/02/12 14:56:33.879333,  3] ../source3/rpc_server/srv_pipe.c:691(api_pipe_bind_req)
  api_pipe_bind_req: srvsvc -> srvsvc rpc service
[2013/02/12 14:56:33.879411,  3] ../source3/rpc_server/srv_pipe.c:340(check_bind_req)
  check_bind_req for \srvsvc
[2013/02/12 14:56:33.879490,  3] ../source3/rpc_server/srv_pipe.c:347(check_bind_req)
  check_bind_req: srvsvc -> srvsvc rpc service
[2013/02/12 14:56:33.880110,  3] ../source3/rpc_server/srv_pipe_hnd.c:122(free_pipe_context)
  free_pipe_context: destroying talloc pool of size 23
[2013/02/12 14:56:33.880612,  3] ../source3/rpc_server/srv_pipe.c:1369(api_rpcTNP)
  api_rpcTNP: rpc command: SRVSVC_NETSHAREENUMALL
[2013/02/12 14:56:33.880797,  3] ../lib/util/charset/convert_string.c:316(convert_string_handle)
  convert_string_internal: Conversion error: Illegal multibyte sequence(Saj▒t k▒nyvt▒rak)
[2013/02/12 14:56:33.880856,  1] ../librpc/ndr/ndr.c:438(ndr_push_error)
  ndr_push_error(5): Bad character conversion
[2013/02/12 14:56:33.880904,  0] ../source3/rpc_server/srv_pipe.c:1393(api_rpcTNP)
  api_rpcTNP: \srvsvc: SRVSVC_NETSHAREENUMALL failed.
[2013/02/12 14:56:33.881196,  3] ../source3/rpc_server/srv_pipe.c:1742(process_complete_pdu)
  DCE/RPC fault sent!free_pipe_context: destroying talloc pool of size 409

tud valaki megoldást?

12
Magyar / Re: File Sharing and Domain Services3.0.11 Probléma
« on: January 21, 2013, 09:16:26 am »
File Sharing and Domain Services 3.0.12
frissítés nekem megoldotta a problémát...

13
Magyar / Re: Backup
« on: January 21, 2013, 08:34:26 am »
kimásoltam egy teljes mentést .. nyomtam egy backup-cleant minden előzőt töröltem most működni látszik ...

14
Magyar / Re: Backup
« on: January 19, 2013, 07:15:41 pm »
Ugyan ez a problémám, csak nekem nem állt helyre.. :(

15
Magyar / Re: File Sharing and Domain Services3.0.11 Probléma
« on: January 16, 2013, 09:03:51 pm »
az smb.conf-ban "saját könyvtárak"  ékezetes betűit kellett újra írni ...

Pages: [1] 2 3