Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Szemy

Pages: [1]
1
Sziasztok!

Légy szíves ha tudtok adjatok választ az alábbi kérdésekre...

Nem tudom a 4.0-ában javították-e de az előző verziók nem voltak képesek magyar windows szerver migrálására az ékezetes karakterek miatt (joggal kérdezitek ki az az idióta aki magyar nyelvű szervert használ .. de sok esetben nem én/mi telepítjük ezeket nem választható)

Exchange kiváltása és MAPI támogatás
Valóban működik a legfrissebb outlook verziókkal is viszont ha task-ok hoz érünk vagy a naptár bejegyzésekhez ill. azok megosztásához outlook-al nálunk az előző verziók ontották a hibákat ...
(A hivatalos support-ól azt a választ kaptuk a hibáinkkal kapcsolatosan hogy nem magyar környezetbe készült a Zentyal ...hát ... köszönjük ... Pedig szerettünk volna előfizetni de ezekkel a feltételekkel már nem biztos)

Szeretem a Zentyalt több cégnél is használom, viszont ezek komoly hibák ...
ZeCA vizsgával rendelkezem ... Így bízom benne nem én rontottam el valamit, nem beszélve arról többen panaszkodtak ugyan ezekre a hibákra ..

2
Magyar / Zentyal 3.5 User password change
« on: September 01, 2014, 10:40:36 am »
Sziasztok,

Valaki tudna nekem segíteni hogy tudnám megoldani a jelszó cserét a régi User corner-hez hasonlóan? web-es felületről
jelenleg találtam egy scriptet de az alábbi hiba üzenetet kapom ..
Code: [Select]
#!/usr/bin/perl
############################################################################
# Simple CGI script that uses smbpasswd to allow a user to change their
# password on a Windows domain controller.
#
# Written 2013-03-02 by Lester Hightower
############################################################################

use strict;
use CGI qw(:standard);
use IPC::Open3;
use Symbol 'gensym';

my $DOM_CONTROLLER = '127.0.0.1';
my $EXE_SMBPASSWD = '/usr/bin/smbpasswd';

my $q = CGI->new;
if (uc($q->request_method()) eq 'POST') {
  try_change_passwd($q);
} else {
  send_change_form($q);
}

exit;

############################################################################
############################################################################
############################################################################

sub send_change_form($) {
  my $q=shift @_;
  print $q->header('text/html');
  my @form_elements = (
        { 'name' => 'Username', 'html' =>
    textfield(-name=>'username', -value=>'',-size=>20,-maxlength=>80)
        },
        { 'name' => 'Current Password', 'html' =>
    password_field(-name=>'old_passwd', -value=>'',-size=>20,-maxlength=>80),
        },
        { 'name' => 'New Password', 'html' =>
    password_field(-name=>'new_passwd', -value=>'',-size=>20,-maxlength=>80),
        },
        { 'name' => 'Retype new password', 'html' =>
    password_field(-name=>'new_passwd2', -value=>'',-size=>20,-maxlength=>80),
        },
        );
  print
    "<html>\n" .
    "<head><title>Change Password</title></head>\n" .
    "<body>\n" .
    start_form(-method=>'POST') .
    "<table>\n" .
    make_form_table_fields($q, \@form_elements) .
    "<tr><td colspan=2 align=right>" .
        submit(-name=>'btn_chpasswd', -value=>'Change Password') .
        "</td></tr>\n" .
    "</table>\n" .
    end_form .
    "</body>\n" .
    "</html>\n";

  return;
}
sub make_form_table_fields($$) {
  my $q=shift @_;
  my $form_elements=shift @_;

  my $t='';
  foreach my $fe (@{$form_elements}) {
    my $name=$fe->{name};
    my $html=$fe->{html};
    $t.="<tr><td align=right>$name</td><td>$html</td></tr>\n";
  }
  return $t;
}


############################################################################

sub try_change_passwd($) {
  my $q=shift @_;
  print $q->header('text/html');

  my $username = $q->param('username');
  my $old_passwd = $q->param('old_passwd');
  my $new_passwd = $q->param('new_passwd');
  my $new_passwd2 = $q->param('new_passwd2');

  if ($username !~ m/^[a-z._0-9]+$/i) {
    print "Invalid username\n";
    return;
  }
  if (length($new_passwd) < 1) {
    print "New password cannot be blank.\n";
    return;
  }
  if ($new_passwd ne $new_passwd2) {
    print "Mismatch in new password verification.\n";
    return;
  }

  my($wtr, $rdr, $err);
  $err = gensym;
  my @cmd=($EXE_SMBPASSWD,'-D 0','-s','-U',$username);
  #warn "LHHD: running - " . join(" ", @cmd) . "\n";
  my $pid = open3($wtr, $rdr, $err, @cmd);
  print $wtr "$old_passwd\n$new_passwd\n$new_passwd2\n";
  waitpid( $pid, 0 );
  my $child_exit_status = $? >> 8;

  if ($child_exit_status == 0) {
    print "Password changed successfully.";
  } else {
    my $stdout=<$rdr>;
    my $stderr=<$err>;
    my $errmsg=$stdout;
    if (length($errmsg)) { $errmsg .= "\n-\n"; }
    $errmsg .= $stderr;
    print "Password change was not successful:<pre>$errmsg</pre>\n";
  }
  return;
}

err:
 Password change was not successful:

Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it

testparm rendesen le fut minden OK

3
Installation and Upgrades / SOGo ACL's
« on: April 15, 2014, 10:01:57 am »
Hallo,

I solved the problem myself...
A good place for reading is the dovecot wiki especially the part with imap acl :-)

At first I had to realize that all the stuff in /etc/dovecot/conf.d is not active . All changes have to made in the dovecot template.

With my config I'm able to set the imap acl's via SOGo, Kmail, Thunderbird (more clients I didn't checked).

I cant't understand why this behaviour of dovecot is not configured by default because of it's absolutely necessary for SOGo!!!!

My dovecot.conf.mas looks now as following:

Code: [Select]
<%args>
    $uid
    $gid

    $openchange
    %protocols

    $firstValidUid
    $firstValidGid
    $mailboxesDir
    $postmasterAddress

    $antispamPlugin

    $keytabPath
    $gssapiHostname
</%args>
<%init>
# sieve dir is also hoem directory for compability
# with previous versions of this module
my $sieveDir = "$mailboxesDir/sieve";
my @protocolsReduced;
if ($protocols{pop3} or $protocols{pop3s}) {
    push @protocolsReduced, 'pop3';
}
if ($openchange or $protocols{imap} or $protocols{imaps}) {
    push @protocolsReduced, 'imap';
}
if ($protocols{managesieve}) {
    push @protocolsReduced, 'sieve';
}
</%init>
# Generated by Zentyal

% if (@protocolsReduced) {
protocols = <% "@protocolsReduced" %>
% } else {
protocols = none
% }

##
## Authentication processes
##

auth_mechanisms = gssapi plain
auth_krb5_keytab = <% $keytabPath %>
auth_gssapi_hostname = <% $gssapiHostname %>
auth_debug = no
auth_verbose = no

service auth {
  executable = /usr/lib/dovecot/auth
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    group = postfix
    mode = 0660
    user = postfix
  }
  unix_listener auth-master {
    group = ebox
    mode = 0600
    user = ebox
  }
  user = dovecot
}

userdb {
    driver = ldap
    args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf
}

passdb {
    driver = ldap
    args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf
}

% if ($openchange) {
passdb {
    driver = sql
    args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf
}
% }

disable_plaintext_auth = yes

##
## Logging
##

log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "

##
## SSL settings
##

ssl = yes
ssl_cert =</etc/dovecot/ssl/dovecot.pem
ssl_key =</etc/dovecot/ssl/dovecot.pem

verbose_ssl = no

##
## Login processes
##

##
## Mailbox locations and namespaces
##

mail_uid=<% $uid %>
mail_gid=<% $gid %>

##
## Mail processes
##

mail_debug = no

first_valid_uid = <% $firstValidUid %>
first_valid_gid = <% $firstValidGid %>

##
## Mailbox handling optimizations
##

##
## Maildir-specific settings
##
mail_location = maildir:<% $mailboxesDir %>/%$
mail_home     = <% $sieveDir %>/%d/%u

# When creating any namespaces, you must also have a private namespace:
namespace {
  type = private
  separator = /
  prefix =
  #location defaults to mail_location.
  inbox = yes
  subscriptions = yes
}

namespace {
  type = shared
  separator = /
  prefix = shared/%%u/
  location =  maildir:<% $mailboxesDir %>/%%d/%%n:INDEX=<% $mailboxesDir %>/%d/%n/Shared/%%u
  subscriptions = no
  list = children
}
##
## mbox-specific settings
##

##
## dbox-specific settings
##
% if ($openchange or $protocols{'imap'} or $protocols{'imaps'}) {
   <& .imap,
      openchange => $openchange,
      imap => $protocols{'imap'},
      imaps => $protocols{'imaps'},
      antispamPlugin => $antispamPlugin,
   &>
% }

% if ($protocols{'pop3'} or $protocols{'pop3s'}) {
   <& .pop3,
      pop3 => $protocols{'pop3'},
      pop3s => $protocols{'pop3s'},
   &>
% }

<& .managesieve,
   enabled => $protocols{'managesieve'}
&>


##
## LDA specific settings
##
protocol lda {
  # Address to use when sending rejection mails.
  postmaster_address = <% $postmasterAddress %>

  # UNIX socket path to master authentication server to find users.
  auth_socket_path = /var/run/dovecot/auth-master

  # Enabling Sieve plugin for server-side mail filtering and quota for quota
  # support
  mail_plugins = sieve quota
}

##
## Dictionary server settings
##
dict {
  #quota = mysql:/etc/dovecot/dovecot-dict-quota.conf
  #expire = db:/var/lib/dovecot/expire.db
}

##
## Plugin settings
##
plugin {
  quota = maildir:User quota
  quota_rule = *:storage=0

  sieve = <% $sieveDir %>/%d/%u/sieve-script
  sieve_global_path = <% $sieveDir %>/default.sieve
  sieve_storage = <% $sieveDir %>/%d/%u
  sieve_dir     = <% $sieveDir %>/%d/%u

  autocreate = Trash
  autocreate2 = Spam
  autocreate3 = Sent
  autocreate4 = Drafts
  autosubscribe = Trash
  autosubscribe2 = Spam
  autosubscribe3 = Sent
  autosubscribe4 = Drafts

% if ($antispamPlugin->{enabled} ) {
  <& .antispamPlugin, %{ $antispamPlugin } &>
% }
}

!include_try /etc/dovecot/extra.conf

<%def .imap>
<%args>
$openchange
$imap
$imaps
$antispamPlugin
</%args>
<%init>
my $imapAddress = $imap ? '*' : '127.0.0.1';
my $imapPort = ($imap or $openchange) ? 143: 0;
my $imapsAddress = $imaps ? '*' : '127.0.0.1';
my $imapsPort = ($imaps or $openchange) ? 993: 0;
my @imapPlugins = qw(quota imap_quota autocreate);
push @imapPlugins, 'antispam' if $antispamPlugin->{enabled};
</%init>
##
## IMAP specific settings
##
service imap-login {
  inet_listener imap {
    address = <% $imapAddress %>
    port = <% $imapPort %>
  }
  inet_listener imaps {
    address = <% $imapsAddress %>
    port = <% $imapsPort %>
  }
}

service imap {
}

protocol imap {
  mail_plugins = <% "@imapPlugins" %> acl imap_acl
}

plugin {
  acl = vfile
}

plugin {
   acl_shared_dict = file:/var/vmail/%d/shared-mailboxes.db
}

</%def>


<%def .pop3>
<%args>
$pop3
$pop3s
</%args>
<%init>
my $pop3Port = $pop3 ? 110: 0;
my $pop3sPort = $pop3s ? 995: 0;
</%init>
service pop3-login {
  inet_listener pop3 {
    port = <% $pop3Port %>
  }
  inet_listener pop3s {
    port = <% $pop3sPort %>
  }
}

service pop3 {
}

protocol pop3 {
  mail_plugins = quota
}
</%def>

<%def .antispamPlugin>
<%args>
$enabled
$mailtrain
$args
$spamArgs
$hamArgs
</%args>
antispam_mail_tmpdir = /tmp
antispam_mail_spam =<% $spamArgs %>
antispam_mail_notspam =<% $hamArgs %>
antispam_mail_sendmail = <% $mailtrain %>
antispam_mail_sendmail_args = <% $args %>
</%def>

<%def .managesieve >
<%args>
$enabled
</%args>
<%init>
my $port = $enabled ? 4190 : 0;
</%init>
##
## ManageSieve specific settings
##

service managesieve-login {
  inet_listener sieve {
    port = <% $port %>
  }
}

service managesieve {
}

protocol sieve {
}
</%def>

4
Magyar / Zentyal 3.4 Zarafa -> Opencchange Migráció
« on: April 02, 2014, 01:37:16 am »
Sziasztok,

régi zarafa szerverről migráltatok már OpenChange-re mi a legbiztosabb és legpraktikusabb módja ???

5
Magyar / File Sharing and Domain Services3.0.11 Probléma
« on: January 14, 2013, 02:26:01 pm »
Sziasztok valaki találkozott hasonló problémával?

Úgy látom lokalizációs probléma lesz az ékezetes karakterek miatt, ráadásul úgy tűnik az egyik LDAP-ban lévő bejegyzéssel van gondja ...

LOG
Code: [Select]
[2013/01/14 14:15:37.821568,  3] ../source3/lib/access.c:338(allow_access)
  Allowed connection from 192.168.100.22 (192.168.100.22)
[2013/01/14 14:15:37.821757,  3] ../source3/smbd/oplock.c:985(init_oplocks)
  init_oplocks: initializing messages.
[2013/01/14 14:15:37.821963,  3] ../source3/smbd/process.c:1789(process_smb)
  Transaction 0 of length 159 (0 toread)
[2013/01/14 14:15:37.822046,  3] ../source3/smbd/process.c:1392(switch_message)
  switch message SMBnegprot (pid 5814) conn 0x0
[2013/01/14 14:15:37.822958,  3] ../source3/smbd/negprot.c:563(reply_negprot)
  Requested protocol [PC NETWORK PROGRAM 1.0]
[2013/01/14 14:15:37.823024,  3] ../source3/smbd/negprot.c:563(reply_negprot)
  Requested protocol [LANMAN1.0]
[2013/01/14 14:15:37.823069,  3] ../source3/smbd/negprot.c:563(reply_negprot)
  Requested protocol [Windows for Workgroups 3.1a]
[2013/01/14 14:15:37.823115,  3] ../source3/smbd/negprot.c:563(reply_negprot)
  Requested protocol [LM1.2X002]
[2013/01/14 14:15:37.823155,  3] ../source3/smbd/negprot.c:563(reply_negprot)
  Requested protocol [LANMAN2.1]
[2013/01/14 14:15:37.823195,  3] ../source3/smbd/negprot.c:563(reply_negprot)
  Requested protocol [NT LM 0.12]
[2013/01/14 14:15:37.823234,  3] ../source3/smbd/negprot.c:563(reply_negprot)
  Requested protocol [SMB 2.002]
[2013/01/14 14:15:37.823273,  3] ../source3/smbd/negprot.c:563(reply_negprot)
  Requested protocol [SMB 2.???]
[2013/01/14 14:15:37.825273,  3] ../auth/gensec/gensec_start.c:868(gensec_register)
  GENSEC backend 'gssapi_spnego' registered
[2013/01/14 14:15:37.825352,  3] ../auth/gensec/gensec_start.c:868(gensec_register)
  GENSEC backend 'gssapi_krb5' registered
[2013/01/14 14:15:37.825395,  3] ../auth/gensec/gensec_start.c:868(gensec_register)
  GENSEC backend 'gssapi_krb5_sasl' registered
[2013/01/14 14:15:37.825435,  3] ../auth/gensec/gensec_start.c:868(gensec_register)
  GENSEC backend 'schannel' registered
[2013/01/14 14:15:37.825477,  3] ../auth/gensec/gensec_start.c:868(gensec_register)
  GENSEC backend 'spnego' registered
[2013/01/14 14:15:37.825531,  3] ../auth/gensec/gensec_start.c:868(gensec_register)
  GENSEC backend 'ntlmssp' registered
[2013/01/14 14:15:37.825571,  3] ../auth/gensec/gensec_start.c:868(gensec_register)
  GENSEC backend 'krb5' registered
[2013/01/14 14:15:37.825609,  3] ../auth/gensec/gensec_start.c:868(gensec_register)
  GENSEC backend 'fake_gssapi_krb5' registered
[2013/01/14 14:15:37.826060,  3] ../source3/smbd/negprot.c:669(reply_negprot)
  Selected protocol SMB 2.???
[2013/01/14 14:15:37.829052,  3] ../auth/ntlmssp/ntlmssp_util.c:34(debug_ntlmssp_flags)
  Got NTLMSSP neg_flags=0xe2088297
[2013/01/14 14:15:37.829743,  3] ../auth/ntlmssp/ntlmssp_server.c:358(ntlmssp_server_preauth)
  Got user=[admin] domain=[LIVIL] workstation=[SZEMY-PC] len1=24 len2=258
[2013/01/14 14:15:37.829807,  3] ../source3/param/loadparm.c:4805(lp_load_ex)
  lp_load_ex: refreshing parameters
[2013/01/14 14:15:37.829862,  3] ../source3/param/loadparm.c:749(init_globals)
  Initialising global parameters
[2013/01/14 14:15:37.829981,  3] ../lib/util/params.c:550(pm_process)
  params.c:pm_process() - Processing configuration file "/etc/samba/smb.conf"
[2013/01/14 14:15:37.830014,  3] ../source3/param/loadparm.c:3532(do_section)
  Processing section "[global]"
[2013/01/14 14:15:37.830320,  2] ../source3/param/loadparm.c:3549(do_section)
  Processing section "[netlogon]"
[2013/01/14 14:15:37.830414,  2] ../source3/param/loadparm.c:3549(do_section)
  Processing section "[sysvol]"
[2013/01/14 14:15:37.830460,  2] ../source3/param/loadparm.c:3549(do_section)
  Processing section "[homes]"
[2013/01/14 14:15:37.830606,  2] ../source3/param/loadparm.c:3549(do_section)
  Processing section "[Public]"
[2013/01/14 14:15:37.830793,  2] ../source3/param/loadparm.c:3549(do_section)
  Processing section "[storage]"
[2013/01/14 14:15:37.830966,  2] ../source3/param/loadparm.c:3549(do_section)
  Processing section "[szemy]"
[2013/01/14 14:15:37.831126,  2] ../source3/param/loadparm.c:3549(do_section)
  Processing section "[Quest-Share]"
[2013/01/14 14:15:37.831288,  2] ../source3/param/loadparm.c:3549(do_section)
  Processing section "[CF2002]"
[2013/01/14 14:15:37.831362,  2] ../source3/param/loadparm.c:3549(do_section)
  Processing section "[print$]"
[2013/01/14 14:15:37.831476,  2] ../source3/param/loadparm.c:3549(do_section)
  Processing section "[zentyal-quarantine]"
[2013/01/14 14:15:37.831591,  3] ../source3/param/loadparm.c:1771(lp_add_ipc)
  adding IPC service
[2013/01/14 14:15:37.831959,  3] ../source3/auth/auth.c:177(auth_check_ntlm_password)
  check_ntlm_password:  Checking password for unmapped user [LIVIL]\[admin]@[SZEMY-PC] with the new password interface
[2013/01/14 14:15:37.832011,  3] ../source3/auth/auth.c:180(auth_check_ntlm_password)
  check_ntlm_password:  mapped user is: [LIVIL]\[admin]@[SZEMY-PC]
[2013/01/14 14:15:37.844521,  3] ../source3/auth/auth.c:226(auth_check_ntlm_password)
  check_ntlm_password: sam_ignoredomain authentication for user [admin] succeeded
[2013/01/14 14:15:37.844652,  2] ../source3/auth/auth.c:278(auth_check_ntlm_password)
  check_ntlm_password:  authentication for user [admin] -> [admin] -> [admin] succeeded
[2013/01/14 14:15:37.844720,  3] ../auth/ntlmssp/ntlmssp_sign.c:547(ntlmssp_sign_init)
  NTLMSSP Sign/Seal - Initialising with flags:
[2013/01/14 14:15:37.844781,  3] ../auth/ntlmssp/ntlmssp_util.c:34(debug_ntlmssp_flags)
  Got NTLMSSP neg_flags=0xe2088215
[2013/01/14 14:15:37.858388,  3] ../source3/smbd/password.c:144(register_homes_share)
  Adding homes service for user 'admin' using home directory: '/home/admin'
[2013/01/14 14:15:37.858568,  3] ../source3/param/loadparm.c:1723(lp_add_home)
  adding home's share [admin] for user 'admin' at '/home/%S'
[2013/01/14 14:15:37.859614,  3] ../source3/lib/access.c:338(allow_access)
  Allowed connection from 192.168.100.22 (192.168.100.22)
[2013/01/14 14:15:37.859771,  3] ../source3/smbd/service.c:646(make_connection_snum)
  Connect path is '/tmp' for service [IPC$]
[2013/01/14 14:15:37.859871,  3] ../source3/smbd/vfs.c:113(vfs_init_default)
  Initialising default vfs hooks
[2013/01/14 14:15:37.859994,  3] ../source3/smbd/vfs.c:139(vfs_init_custom)
  Initialising custom vfs hooks from [/[Default VFS]/]
[2013/01/14 14:15:37.860074,  3] ../source3/smbd/vfs.c:139(vfs_init_custom)
  Initialising custom vfs hooks from [acl_xattr]
[2013/01/14 14:15:37.861594,  2] ../lib/util/modules.c:199(do_smb_load_module)
  Module 'acl_xattr' loaded
[2013/01/14 14:15:37.861719,  3] ../source3/smbd/vfs.c:139(vfs_init_custom)
  Initialising custom vfs hooks from [dfs_samba4]
[2013/01/14 14:15:37.861922,  2] ../source3/modules/vfs_acl_xattr.c:193(connect_acl_xattr)
  connect_acl_xattr: setting 'inherit acls = true' 'dos filemode = true' and 'force unknown acl user = true' for service IPC$
[2013/01/14 14:15:37.865310,  3] ../source3/smbd/service.c:891(make_connection_snum)
  szemy-pc (ipv4:192.168.100.22:49766) connect to service IPC$ initially as user admin (uid=51110, gid=1901) (pid 5814)
[2013/01/14 14:15:37.866497,  3] ../source3/locking/share_mode_lock.c:408(fetch_share_mode_unlocked)
  Could not fetch share entry
[2013/01/14 14:15:37.867535,  3] ../source3/rpc_server/srv_pipe.c:691(api_pipe_bind_req)
  api_pipe_bind_req: srvsvc -> srvsvc rpc service
[2013/01/14 14:15:37.867583,  3] ../source3/rpc_server/srv_pipe.c:340(check_bind_req)
  check_bind_req for \srvsvc
[2013/01/14 14:15:37.867614,  3] ../source3/rpc_server/srv_pipe.c:347(check_bind_req)
  check_bind_req: srvsvc -> srvsvc rpc service
[2013/01/14 14:15:37.868017,  3] ../source3/rpc_server/srv_pipe_hnd.c:122(free_pipe_context)
  free_pipe_context: destroying talloc pool of size 23
[2013/01/14 14:15:37.868599,  3] ../source3/rpc_server/srv_pipe.c:1369(api_rpcTNP)
  api_rpcTNP: rpc command: SRVSVC_NETSHAREENUMALL
[2013/01/14 14:15:37.868743,  3] ../lib/util/charset/convert_string.c:316(convert_string_handle)
  convert_string_internal: Conversion error: Illegal multibyte sequence(Saj-t k-nyvt-rak)
[2013/01/14 14:15:37.868782,  1] ../librpc/ndr/ndr.c:438(ndr_push_error)
  ndr_push_error(5): Bad character conversion
[2013/01/14 14:15:37.868810,  0] ../source3/rpc_server/srv_pipe.c:1393(api_rpcTNP)
  api_rpcTNP: \srvsvc: SRVSVC_NETSHAREENUMALL failed.
[2013/01/14 14:15:37.868877,  3] ../source3/rpc_server/srv_pipe.c:1742(process_complete_pdu)
  DCE/RPC fault sent!free_pipe_context: destroying talloc pool of size 409

Ötlet?

6
Magyar / !!! Magyar SBS2008 ékezetes csoportok | Probléma
« on: November 30, 2012, 01:44:16 pm »
Sziasztok!

SBS2008 mellé, ha betesztek Zentyal DC-t amíg nem jön ki az ékezetes USER és CSOPORT problémára javítás, gondot okozhat hogy default csoportok a magyar verzióban ékezetesek és a szinkronnál nem jelzi a gondot viszont a logokban később látszik, hogy nem tudja felvenni a csoportot...

Code: [Select]
DEBUG> Group.pm:358 EBox::UsersAndGroups::Group::create - Érvénytelen érték: csoportn�v: Windows SBS virtuális magánhálózati felhasználók.
A problémák elkerülése érdekében a csoportnév csak betűkből, számjegyekből, aláhúzásokból, szóközökből, pontokból, kötőjelekből állhat, nem kezdődhet kötőjellel, és nem állhat csak számokból, szóközökből és pontokból.

lehet csak én nem találom, de úgy tűnik ezek a csoportok nem átnevezhetők ...

7
Magyar / FSMO transfer zentyal-ra
« on: November 30, 2012, 11:52:06 am »
Sziasztok!

Lehet sokaknak triviális, de én ez előtt ilyet nem csináltam..
Azoknak szánom ezt a topikot akik ezzel hasonlóan vannak.

Amennyiben leakarsz cserélni egy win-es DC-t be teszed a zentyalt másodlagos PDC-nek de itt még nincs kész a dolog az FSMO-t (szerepköröket) kézzel kell átadni a Zentyal szervernek.

Ebben nekem ez a két link segített:
Video
Leírás

remélem másnak is hasznos lesz.

8
Hi my problem..

I try move /var/lib/zentyal/machines to another place and creat symlink from new place to original location
i create vm working but if add device (HDD) no start and i try add device cd-rom (iso)  not found the file  .. (Error: File not exists)message in admin interface


ls -l in /home/samba/
Code: [Select]
drwxrwxrwx+ 10 ebox __USERS__ 4096 Oct 22 17:38 storage

ls -l in /home/samba/storage/
Code: [Select]
drwxr-xr-x+  4 ebox    __USERS__    4096 Oct 26 00:05 machines

ls -l in /home/samba/storage/machines
Code: [Select]
total 148
-rw-r--r--  1 root root    944 Oct 26 00:07 domain.xml
-rwxr-xr-x  1 root root    200 Oct 26 00:07 manage.sh
-rw-r-----+ 1 root root 197120 Oct 26 00:07 testvm01hdd.img


ls -l in /home/samba/storage/machines/testVM01
Code: [Select]
drw-r-x---+ 2 root root 4096 Oct 26 00:07 testVM01

Eroor Message
Code: [Select]

An internal error has occurred. This is most probably a bug, relevant information can be found in the logs. Please look for the details in the /var/log/zentyal/zentyal.log file and take a minute to submit a bug report so we can fix the issue as soon as possible

$ dpkg -l | grep "zentyal"
Code: [Select]
$ dpkg -l | grep "zentyal"
ii  duplicity                            0.6.19-0ubuntu2-zentyal1                                                                                                                                                                                encrypted bandwidth-efficient backup
ii  iptables                             1.4.12-1ubuntu4+zentyal1                                                                                                                                                                                administration tools for packet filtering and NAT
ii  libdcerpc-server0                    4.0.0~rc2+dfsg1-1+zentyal2                                                                                                                                                                              DCE/RPC server library
ii  libdcerpc0                           4.0.0~rc2+dfsg1-1+zentyal2                                                                                                                                                                              DCE/RPC client library
ii  libgensec0                           4.0.0~rc2+dfsg1-1+zentyal2                                                                                                                                                                              Generic Security Library
ii  libndr-standard0                     4.0.0~rc2+dfsg1-1+zentyal2                                                                                                                                                                              Standard NDR interfaces
ii  libndr0                              4.0.0~rc2+dfsg1-1+zentyal2                                                                                                                                                                              NDR marshalling library
ii  libregistry0                         4.0.0~rc2+dfsg1-1+zentyal2                                                                                                                                                                              Registry library
ii  libsamba-credentials0                4.0.0~rc2+dfsg1-1+zentyal2                                                                                                                                                                              Samba Credentials management library
ii  libsamba-hostconfig0                 4.0.0~rc2+dfsg1-1+zentyal2                                                                                                                                                                              Samba host configuration library
ii  libsamba-policy0                     4.0.0~rc2+dfsg1-1+zentyal2                                                                                                                                                                              Samba policy management
ii  libsamba-util0                       4.0.0~rc2+dfsg1-1+zentyal2                                                                                                                                                                              Samba utility function library
ii  libsamdb0                            4.0.0~rc2+dfsg1-1+zentyal2                                                                                                                                                                              SAM database
ii  libsmbclient-raw0                    4.0.0~rc2+dfsg1-1+zentyal2                                                                                                                                                                              SMB client library
ii  python-samba                         4.0.0~rc2+dfsg1-1+zentyal2                                                                                                                                                                              Python bindings for Samba
ii  samba-dsdb-modules                   4.0.0~rc2+dfsg1-1+zentyal2                                                                                                                                                                              Samba Directory Services Database
ii  samba4                               4.0.0~rc2+dfsg1-1+zentyal2                                                                                                                                                                              SMB/CIFS file, NT domain and active directory server (version 4)
ii  samba4-common-bin                    4.0.0~rc2+dfsg1-1+zentyal2                                                                                                                                                                              Samba 4 common files used by both the server and the client
ii  zentyal                              3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Core metapackage
ii  zentyal-antivirus                    3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Antivirus
ii  zentyal-bwmonitor                    3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Bandwidth Monitor
ii  zentyal-ca                           3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Certification Authority
ii  zentyal-cloud-prof                   3.0.1                                                                                                                                                                                                   Zentyal - Zentyal Cloud Professional Package
ii  zentyal-common                       3.0.2                                                                                                                                                                                                   Zentyal - Common Library
ii  zentyal-core                         3.0.3                                                                                                                                                                                                   Zentyal - Core
ii  zentyal-dhcp                         3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - DHCP Service
ii  zentyal-dns                          3.0.1                                                                                                                                                                                                   Zentyal - DNS Service
ii  zentyal-ebackup                      3.0.1                                                                                                                                                                                                   Zentyal - Backup
ii  zentyal-firewall                     3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Firewall
ii  zentyal-ftp                          3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - FTP
ii  zentyal-gateway                      3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Gateway Suite
ii  zentyal-infrastructure               3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Network Infrastructure Suite
ii  zentyal-l7-protocols                 3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Layer-7 Filter
ii  zentyal-mail                         3.0.1                                                                                                                                                                                                   Zentyal - Mail Service
ii  zentyal-mailfilter                   3.0.1                                                                                                                                                                                                   Zentyal - Mail Filter
ii  zentyal-monitor                      3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Monitor
ii  zentyal-network                      3.0.1                                                                                                                                                                                                   Zentyal - Network Configuration
ii  zentyal-ntp                          3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - NTP Service
ii  zentyal-objects                      3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Network Objects
ii  zentyal-office                       3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Office Suite
ii  zentyal-openvpn                      3.0.1                                                                                                                                                                                                   Zentyal - VPN Service
ii  zentyal-printers                     3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Printer Sharing Service
ii  zentyal-remoteservices               3.0.4                                                                                                                                                                                                   Zentyal - Cloud Client
ii  zentyal-samba                        3.0.4                                                                                                                                                                                                   Zentyal - File Sharing and Domain Services
ii  zentyal-security-updates             3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal security updates
ii  zentyal-services                     3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Network Services
ii  zentyal-software                     3.0.1                                                                                                                                                                                                   Zentyal - Software Management
ii  zentyal-squid                        3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - HTTP Proxy (Cache and Filter)
ii  zentyal-trafficshaping               3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Traffic Shaping
ii  zentyal-usercorner                   3.0.1                                                                                                                                                                                                   Zentyal - User Corner
ii  zentyal-users                        3.0.2                                                                                                                                                                                                   Zentyal - Users and Groups
ii  zentyal-virt                         3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Virtualization Manager
ii  zentyal-webmail                      3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Web Mail Service
ii  zentyal-webserver                    3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Web Server
ii  zentyal-zarafa                       3.0                                                                                                                                                                                                     Zentyal - Groupware (Zarafa)

Log and output attached

Pages: [1]