Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - auerhaan

Pages: [1] 2 3 4
1
News and Announcements / Re: Goodbye Christian
« on: March 18, 2014, 04:18:41 pm »
I agree

2
Thorsten,

You could try joining it to the domain. But I don't know if your MFP has this option.
I suggest you check the jetdirect network settings.

Good luck.

3
Thorsten,

Take a look at this post I've made a few days ago. I hope it answers your question.

https://forum.zentyal.org/index.php/topic,14361.15.html


Good luck.

4
Dutch / Re: Uitwiseling ervaringen
« on: March 13, 2014, 04:38:00 pm »
Ron,

Mijn configuratie is inderdaad 24x7 in de lucht, maar het betreft hier dan ook een server die bedrijfsmatig wordt gebruikt. Energie-verbruik heeft dus niet de hoogste prioriteit.

Op het moment ben ik druk bezig om mijn 2.2 systeem over te zetten naar 3.3 en de meest recente LTS release van Ubuntu.
Voor het grootste gedeelte heb ik de overgang en conversie al gedocumenteerd voor mezelf.

Wat betreft het brainstormen, ik woon in Almere en werk in Lelystad, dus dat komt al een stuk dichter in de buurt van Amsterdam.

Gr. Paul

5
Email and Groupware / Re: Where is the mail stored in the filesystem?
« on: March 06, 2014, 04:59:51 pm »
Mail is stored in a MYSQL db and attachments are stored in the filesystem when you are using Zarafa.

I've used the following procedure to backup mail and attachments on a server and restore it on another server.

Commands have to be performed with sudo or after sudo su

Backup
-------

STOP ZARAFA-SERVER
Code: [Select]
service zarafa-server stop
MAKE COPY OF EXISTING ATTACHMENTS
Code: [Select]
cd /var/lib/zarafa
tar -cvzf /var/tmp/attachments.tgz ./

FIND DATABASE PASSWORD
Code: [Select]
cat /var/lib/zentyal/conf/ebox-zarafa.passwd
DUMP MYSQL DATABASE
Code: [Select]
mysqldump -u zarafa -p -v --single-transaction zarafa > /var/tmp/zarafadump.sql
In /var/tmp/ you've got the files attachments.tgz and zarafadump.sql to backup or move to another server.


Restore
--------

STOP ZARAFA-SERVER
Code: [Select]
service zarafa-server stop
IMPORT ATTACHMENTS
Code: [Select]
mv /var/lib/zarafa /var/lib/zarafaOLD
mkdir /var/lib/zarafa
cd /var/lib/zarafa
tar -zxvf /var/tmp/attachments.tgz
chown root:root -R /var/lib/zarafa

Code: [Select]
cd /var/lib/zarafa
find . -type d -print0 | xargs -0 chmod 0700 # for directories
find . -type f -print0 | xargs -0 chmod 0644 # for files

FIND DATABASE PASSWORD
Code: [Select]
cat /var/lib/zentyal/conf/ebox-zarafa.passwd
IMPORT MYSQLDUMP (this may take a while depending on the size of your DB)
Code: [Select]
mysql -u zarafa -p zarafa < /var/tmp/zarafadump.sql
RESTART ZARAFA-SERVER
Code: [Select]
service zarafa-server start

TOOLS TO REATTACH MISSING STORES
Code: [Select]
zarafa-admin --list-orphans
zarafa-admin --hook-store STOREGUID -u username
zarafa-admin --remove-store STOREGUID

6
Dutch / Re: locatie email- en configuratiebestanden
« on: March 06, 2014, 01:54:26 pm »
Beste Ron,

Voor het overzetten van IMAP-mailboxen kan ik je imapsync aanraden.

http://freecode.com/projects/imapsync

GR. Paul

7
Dutch / Re: Uitwiseling ervaringen
« on: March 06, 2014, 01:47:30 pm »
Klinkt interessant. Ben benieuwd of hier animo voor is.

Ik ben al jaren gebruiker van Zentyal (vanaf Ebox 1.4 volgens mij) en ben op het moment bezig om te migreren van 2.2 naar 3.3

Gr. Paul

8
Installation and Upgrades / Re: Block MSN?
« on: April 25, 2012, 04:46:54 pm »
You should think about blocking websites like ebuddy.com too. Otherwise users can connect to the messenger-network that way.

9
Mittelerde,

Thanks for noticing the typo. I've corrected the chown command in my first post.

10
Download the webapp files from:
http://download.zarafa.com/zarafa/webapp-1.0.tar.gz

Extract the files:
sudo tar -xvf webapp-1.0.tar.gz

Open the 'packages\debian' directory

Issue the following command to install:
sudo dpkg -i zarafa-webapp*.deb

And change the ownership of /var/lib/zarafa-webapp/tmp/ to www-data
sudo chown www-data:www-data /var/lib/zarafa-webapp/tmp/

Restart apache
sudo /etc/init.d/apache2 reload

The webapp interface can now be reached at:
http://<zentyal-server-ip>/webapp

and/or

https://<zentyal-server-ip>/webapp

if https is configured on your server.

To be able to use the spreed-meeting functionality, CURL has te be enabled in PHP.
http://www.spreed.com/eu/Features/webmeeting/

sudo apt-get install php5-curl

Restart apache
sudo /etc/init.d/apache2 reload

Good luck

11
Dutch / Re: Mislukte anti-virus update
« on: April 16, 2012, 07:47:45 pm »
manu56,

Kun je de inhoud van /var/log/clamav/freshclam.log hier posten?
Dan kan ik je misschien verder helpen. De informatie die je nu geeft is te summier.

Gr. Paul

12
Dutch / Re: Invullen van de portal voor de Nederlandstalige community
« on: April 16, 2012, 07:41:33 pm »
Robb,

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan de NL portal. Donderdag 26 april in Antwerpen ga ik helaas niet redden.
Sinds half 2009 zijn het bedrijf waar ik voor werk en ik tevreden gebruikers van Zentyal (toendertijd nog ebox).
We gebruiken het overgrote deel van de modules die Zentyal in de aanbieding heeft en ik heb dus aardig wat praktijkervaring met Zentyal.
Daarbij heb ik al veel langer kennis van en ervaring met linux.

Ik hoor graag wat ik eventueel terug zou kunnen doen voor de community. Ik heb bijvoorbeeld een howto gemaakt voor mezelf toen ik over ging van egroupware naar zarafa, deze zou ik graag met anderen delen.

Met vriendelijke groet,

Paul

13
Installation and Upgrades / Re: Ham/Spam learning accounts
« on: April 12, 2012, 12:54:51 am »
If you're using Zarafa the mail isn't stored by dovecot but in a database by Zarafa so the mail can't be scanned for ham/spam.

If dovecot is handling your mail then there should be files in /var/vmail/<maildomain>/

14
Installation and Upgrades / Re: Upgrade eGroupware 1.4 to 1.8 on zentyal
« on: February 28, 2011, 10:14:19 pm »
I solved the problem of the missing parts in the administration interface by installing the ebox-egroupware package again from /var/cache/apt/archives

I had to force the install using dkpg -i --force-all <package-name>

Hope this helps.

15
Installation and Upgrades / Re: Upgrade eGroupware 1.4 to 1.8 on zentyal
« on: February 08, 2011, 03:11:38 pm »
Hi

I did the same to upgrade egroupware on ebox 1.4

Afterwards I forced the installation of the package ebox-egroupware to get groupware back in the administration interface.

The only problem I have now is that with every apt-get update or apt-get install the package  ebox-egroupware has unmet dependencies.
Using the '-f' switch apt-get wants to remove ebox-egroupware.

Still trying to solve this. Will report back when I know more.


Pages: [1] 2 3 4